Digitale didaktiske design i dansk på læreruddannelsen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er udformet på baggrund af projektet Den Digitale klasse 2011-12.
Med udgangspunkt i følgende forskningsspørgsmål: ”Hvordan kvalificerer vi de studerendes udarbejdelse, refleksioner over og afprøvning af didaktisk design?” arbejder vi Design-Based Research-orienteret med at gøre vores egen danskundervisning digital og uddanne de studerende til digitale designere. Vores dobbelte perspektiv er på den ene side intervention i praksisfeltet og på den anden side at generere ny viden ind i uddannelsesverdenen med henblik på at kvalificere undervisningen dels på læreruddannelsen og i grundskolen. Det er de studerende, der skal intervenere i praksis, og det er de studerende, der skal skabe et didaktisk design. Vores intervention består i at undersøge, hvordan studerende under givne omstændigheder agerer i det digitale læringsfelt, hvordan de omsætter de givne ressourcer i et didaktisk design (praktik/konkret læringsforløb), hvilke faktorer der virker fremmende og hæmmende på realiseringen af didaktiske intentioner. Vi kan ”måle på” (ved hjælp af fokusgruppeinterview + klasserumsobservationer), hvordan de studerende ’tænker’ med udvalgte begreber både før, under og efterforløb i praksis.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato13/08/1331/12/14