Digitale didaktiske design i danskundervisningen med særligt fokus på udvikling af analyse-metodik i forhold til af multimodale elevprodukter

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil med udgangspunkt i en undersøgelse af elevers analyse og produktion af multimodale tekster på to forskellige skoler analysere hvordan digitale fortællinger skabes og evalueres i danskfaget.
Først skitseres de eksisterende traditioner for at analysere og vurdere multimodale produkter. I forlængelse heraf følger vores eget bud på et vurderingsskema, der kan danne grundlag for at kvalificere elevernes multimodale produktion. Der er således tale om et analyseredskab der både kan bruges til diskussion af hvad kvalitet er i forbindelse med produktion af multimodale tekster i undervisningen og som et redskab som både lærere og elever kan anvende som formativ evaluering af multimodale tekster.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato13/08/1331/12/15

Emneord

  • billedanalyse
  • undersøgelsesmetodik
  • design based ressearch
  • digital kommunikation
  • web 2.0
  • web 2.0 virtuel læring
  • analyseskema