Digitale Kreative Fællesskaber

  • Boysen, Mikkel Snorre Wilms (Projektleder)
  • Jensen, Anne Winther (Projektdeltager)
  • Hald, Mikkel (Projektdeltager)
  • Brodersen, Marianne (Projektdeltager)
  • Løth, Katrine (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har fokus på at undersøge digitale kreativitetsformers potentielle betydning i forhold til at styrke motiverende og inkluderende fællesskaber for børn/unge i SFO, fritids- og ungdomsklub. Der tages udgangspunkt i digitale mediers særlige egenskab i forhold til at rammesætte samarbejde og kreativtet. Via et aktionsforskningsprojekt med deltagelse af børn, pædagoger, medieeksperter og forskere udvikles pædagogiske metoder til at styrke inkluderende kreative fælleskaber. Projektet er støttet af BUPL

En stor gruppe børn og unge i SFO og klub bruger i dag mange timer på digitale medier (såsom Minecraft, World of Warcraft, Scratch og Fortnite), hvor de bl.a. dyrker samarbejde og kreativitet. For nogle børn skaber disse aktiviteter et stærkt fællesskab med positiv udvikling og læring til følge. For andre børn kan disse aktiviteter virke ekskluderende. Det er en central pædagogisk opgave, at styrke det pædagogiske potentiale i de digitale miljøer og samtidig sikre deltagelsesmuligheder for alle børn. Således bør alle børn have mulighed for at udvikle kreativitet og samarbejdsevner inden for rammerne af digitale medier. Kreativitet udfoldes og anskues i dag på radikalt nye måder. Hvor der tideligere var fokus på indivi-duelle præstationer, er der i dag fokus på samskabende processer. Det nye perspektiv skyldes bl.a. digitale medier og den type interaktioner, der finder sted på digitale platforme. Udviklingen repræ-senter væsentlige potentialer i forhold til at fremme kreative fællesskaber blandt børn og unge. Nyere studier peger således på, at samskabende kreativitetsformer kan virke inkluderende i forhold til børn og unges deltagelse i mangfoldige fællesskaber. Det pædagogiske arbejde i klub og SFO giver pædagogen en unik mulighed for at medudvikle og være katalysator for nye fællesskabsorienterede perspektiver og metoder i forhold til digitale medier og kreativitet. Projektets forskningsspørgsmål lyder således: Hvilken betydning har digitale kreativitetsformer for børn og unges selvorganiserede moti-verende fællesskaber inden for og uden for SFO og klub? Hvordan er børne- og ungekulturen evt. under forandring?  Hvorledes kan pædagogen fremme motiverende og inkluderende fællesskaber for børn og unge i SFO og klub via digitale medier og samskabende kreativitetsformer? Hvordan kan pædagogen ruste børn og unge fremadrettet til deltagelse i sådanne kreative fælleskaber?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/1901/07/22