Projektdetaljer

Beskrivelse

At udvikle vejledninger til implementering digitale leg og læringsmiljøer i dagtilbud i Tønder kommune ud fra en bottum up tankegang, med involvering af børn og pædagoger i udviklingsprocessen.

Digitaliseringen er en del af børnenes hverdag og synes ikke længere mulig at komme uden om. Især ikke, hvis man som pædagog vil understøtte, anerkende og udvikle barnet, der, hvor barnet er og skal hen eller understøtte et udviklingsmiljø for det enkelte barn, der baserer sig på relationer og inkluderende praksis. Derfor er det af altafgørende betydning for det pædagogiske leg og læringsmiljø at finde frem til, hvordan børnene deltager kompetent i et digitaliseret samfund, og hvordan pædagogen sammen med børnene kan være med til at udvikle og understøtte et digitalt udviklingsmiljø i dagtilbuddet:
- Hvad er et godt digitalt leg og læringsmiljø?

- Hvordan kan det pædagogiske arbejde understøtte et godt og sikkert digitalt leg og læringsmiljø?

- Hvordan kan kommunen være med til at understøtte et digitalt leg og læringsmiljø i dagtilbud og dermed være med til at understøtte og udvikle et miljø, som det skitseres i dagtilbudslovens §7?

Hvordan kan kommunen være med til at understøtte og udvikle det pædagogiske arbejde mod et digitalt leg og læringsmiljø og mod en digital inkluderende kultur i dagtilbud?
Projektets formål er at


- at udvikle et engagerende digitalt leg og læringsmiljøkoncept, hvor det pædagogiske arbejde kan understøtte et godt og sikkert digitalt leg og læringsmiljø med fokus på børns kropslige, sanselige og emotionelle oplevelser og eksperimentering.

- Desuden via en slags bottum up metode, hvor initiativer og erfaringer fra dagtilbud influerer på Tønder Kommunes digitale strategi og vejledninger gennem et sæt af vejledninger og gode råde, som udvikles på baggrund af erfaringer med og viden om digital leg og læring i udvalgte dagtilbud i Tønder Kommune.

- Slutproduktet skal give vejledninger, gode råd, retningslinjer og anbefalinger, som ville kunne benyttes i Tønder Kommunes digitale strategier og vejledninger for de 0-6 årige.StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato04/08/1502/01/17

Samarbejdspartnere

  • UC SYD (leder)
  • Tønder Kommune (Projektpartner)
  • Aalborg Universitet (Projektpartner)