Digitalisering af MC- test på M1 og skriftelig prøve på M2 i fagområderne anatomi og fysiologi

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund: Afprøvning af fagområderne anatomi, fysiologi, biokemi og biofysisk (forkortes herefter AF) har før september 2011 været inkluderet i en opgaveanalyse af en patient beretning på M1. Erfaringen med disse opgaver var, at de studerende havde svært ved at inkludere AF i denne type opgave og vi besluttede derfor at lave en separat delprøve i AF. Det er vores formodning, at der kan spares ressourcer i forhold til såvel løn, tid og papir ved at lave denne prøve som en elektronisk multiple choice test. Stoffet er primært anatomi og biokemi som vi finder velegnet til denne type test. Vi har desuden en forventning om at denne type test, kan fungere som en forberedelse til modul 2, hvor der arbejdes videre med AF emnerne fra modul 1. På modul 2 testes AF stoffet ved eksamen i en essay form, denne eksamensform er velegnet, da der i undervisningen er fokus på fysiologi og sammenhænge imellem fagemnerne. Denne prøve besvares skrifteligt, enten i hånden eller på PC hvor de studerende medbringer en printer. Eksamen varer 4 timer og de studerende sidder på campus. I løbet af de sidste 2-3 år vælger flere studerende at medbringe PC og printer og dette har givet nogle logistiske udfordringer i forhold til plads og strømforsyning. Vi ønsker at imødekommende denne problematik ved at lade de studerende aflevere deres besvarelse elektronisk.

Med udgangspunkt i at teste AF læringsudbytterne på modul1 og 2, og samtidig spare tidsmæssige og økonomiske ressourcer er formålet med dette projekt at:
1) designe en elektronisk multiple choice test til at afprøvning af AF på M1
2) skabe en elektronisk mulighed for aflevering af AF -prøven på M2

AD 1)
Vi valgte at bruge studienettes undersøgelsesskabelon til at designe MC- testen, da denne skabelon lever op til de fleste af vores krav. Disse krav er at: skabelonen skal være nem at designe i, der skal være mulighed for nemt at kontrollere adgange, de studerende skal nemt kunne få adgang til testen, testen skal kunne rette sig selv og testen skal være aktiv i et bestemt tidsrum. De sidste to krev er ikke eller kun delvist muligt ved brug af studienettet. Testen har været afprøvet 3 gange, dog under forskellige forudsætninger. I efteråret 2011 og foråret 2012 fungerede testen som en eksamen, men i sommeren 2012 besluttede man på ministerielt niveau en forsøgsordning, hvor studerende på sygeplejerskeuddannelserne i VIA først skal testen i M1 læringsudbytterne på M2. Mundtlige evalueringer fra de studerende har været tilfredsstillende. Dels er der ikke længere klager over sammenhængsproblemer og dels virker det meget naturligt for de studerende at pensum afprøves. Testen fungerer som en motivationsfaktor i forhold til at få læst stoffet, og at den er digital anses som et gode af de studerende. Derfor har vi valgt at køre videre med MC-testen som en planlagt studieaktivitet. Naturligvis ønsker vi at afprøve ændringerne på modul 1 på endnu et par hold inden vi gennemfører en større evaluering af revideringen. Pt. ønsker vi at videreudvikle prøven således, at den vil kunne rette sig selv, således at de studerende kan få prøveresultatet umiddelbart efter at prøven er afsluttet, men denne mulighed ligger studienettet ikke inde med for nuværende.Til aflevering af eksamensopgavear elektronisk har vi valgt en nodel hvor de studerende afleverer til en mappe på studienettet. det er kun en skekretær p

AD 2)
Til elektronisk aflevering af anatomi og fysiologi opgaven på modul 2 har vi valgt en model, hvor de studerende uploader deres besvarelse til en mappe på studienettet. Det er kun ansatte med tilknytning til eksamen, der har adgang til at læse alle dokumenterne i mappen. De studerende vedhæfter deres besvarelse til en formular som udfyldes med relevante oplysninger om den studerende og dette skal gøres inden eksamens udløb kl.13.00. Denne afleveringsform er valgt, fordi den allerede er afprøvet og anvendes på andre moduler, hvor de studerende afleverer skriftelige opgaver og erfaringen herfra er positiv. Vi har afprøvet denne model til anatomi og fysiologi prøven for første gang i januar 2013. Fordelen ved en elektronisk afleveringsmodel er mange. De studerende undgår at skulle medbringe egen printer, papirforbruget reduceres væsentlig, der spares personale ressourcer i forhold til kopiering, de logistiske udfordringer med fordeling af opgaverne mellem eksaminator og censor reduceres, samt efterfølgende plads reduktion ved opbevaring af disse prøver som dokumentation. Udfordringerne ved denne model til AF prøven er, at et stort antal studerende (44 personer) uploader opgaver på kort tid (5-10 minutter). Dette betød i praksis at der gik mere en time inden alle opgaver var synlige i mappen og at afleveringen dermed kunne registreres. Desuden var der mange studerende der glemte at vedhæfte opgave dokumentet, hvilket betød at mange studerende måtte vente mere end en time på at få bekræftet at opgave var afleveret. Disse udfordringer har man ikke oplevet ved aflevering af andre opgaver, fordi disse opgaver afleveres over en længere periode, f.eks. bachelor opgaver. Her er der tid til at en sekretær registrerer opgaverne og sender en kvittering til den studerende , eller en mail med en påmindelse om at vedhæfte dokumentet. Fremadrette vil vi undersøge muligheden for, at de studerende i stedet sender opgaven til en mail-konto, da vi har en forventning om at dette går hurtigere.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/1121/01/13

Emneord

  • læring
  • Multiple choice test, anatomi, fysiologi, digital