Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med indsatsen er at udvikle tiltag inden for teknologiforståelse, der kan danne rammerne for at VIAs studerende bliver stærke aktører i professionernes digitale virkelighed.
VIAs studerende skal gennem deres studietid udvikle erfaringer og viden indenfor teknologiforståelse, således at de efter endt uddannelse er i stand til at forholde sig kritisk og konstruktivt til deres professions arbejde med og udvikling af digitale teknologier.
Det er derfor afgørende, at VIA som uddannelsesinstitution kan arbejde bevidst, reflekteret og aktivt med, hvordan den teknologiske udvikling påvirker vores fag, fagligheder, undervisning og samarbejde både generelt og i forhold til den konkrete professionsuddannelse.
Det gør vi bl.a. ved at insistere på teknologiforståelse hos undervisere og studerende. Det sker gennem evnen til at kunne designe, undersøge, analysere og forstå digitale teknologier funktion og deres iboende intentioner.​
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/2031/07/21

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • teknologiforståelse
  • ny faglighed
  • professionsuddannelser