Digitalt distribueret ledelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet udforsker, hvordan iværksættelse af digitale løsninger omformer den fagprofessionelle hverdag i en jordemoderkonsultation. Fokus i dette projekt er på digitaliseringens konsekvenser for ledelse af, i og med fagprofessionel praksis, dvs. hvilke effekter digitaliseringsprocesser har for professionsfaglige medarbejderes praksis og administrative arbejde.
Den empiriske case konstrueres omkring ledelse af fagprofessionel implementering og håndtering af digitale patientoplysninger i Obstetrisk Klinik på Rigshospitalet. Digitaliseringsindsatsen har her haft som formål at effektivisere og kvalificere jordemoderkonsultationen samt skabe empowerment af den gravide kvinde. Projektet indgår i samarbejde med Jordemoderuddannelsen på Metropol, som sideløbende vil belyse brugerperspektivet i projektet ”det digitalt medierede møde i svangrekonsultationen – brugerens anvendelse af det webbaserede journalsystem”.
Projektet udmøntes i en faglig artikel om forandringsledelse, en case til undervisningsbrug og en videnskabelig artikel
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/03/1401/07/16

Emneord

  • ledelse