Digitalt Uddannelseslaboratorium

Projektdetaljer

Beskrivelse

DUIT er et forskningsprojekt i samarbejde mellem UCN (University Colllege Nordjylland) og AAU (Aalborg Universitet) Formålet med DUIT er at bedrive aktionsforskning/anvendt forskning med henblik på at skabe ny viden om læring og undervisning i teknologirige læringsrum på en praksisnær måde. DUITs primære genstandsfelt er at kvalificere og udvikle digitale læringsmiljøer i videregående uddannelse med cases fra AAU og UCN’s egne læringsmiljøer. Sekundært skal DUIT også bidrage til at udvikle det digitale læringsmiljø på andre uddannelsesinstitutioner i partnerskab med disse. Kernen i laboratoriets arbejde er at bidrage til at ”flere lærer mere og bedre med IT”, og således kan DUITs mission udtrykkes: Det er DUITs mission at analysere, vurdere, udvikle og integrere digital teknologi i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af studier og undervisning på videregående uddannelser med henblik på at flere lærer mere og bedre.

Projektdeltagerne kommer fra alle uddannelser på UCN, og deltagelseskriterierne er baseret på personlige, faglige kompetencer, mere end tilknytning til bestemte uddannelser eller fag.

Aktiviteter i DUIT:

DUIT består af tre projektgrupper, som beskæftiger sig med følgende temaer

1. Virkelighedsnær undervisning med digitale medier.
2. Studiestøttende undervisning.
3. Læring i og med praksis i det reelle og det virtuelle rum.

Læs også vedhæftede dokument.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/09/1330/06/16

Samarbejdspartnere

Emneord

  • læringsstile
  • samarbejde
  • Aktionsforskning
  • blended learning
  • interaktive tavler
  • digital kommunikation
  • professionsuddannelser
  • tekniske hjælpemidler
  • virtuel læring
  • motivation

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.