Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet tænkes som et led i en dannelsesmæssig og akademisk kultivering af læreruddannelsen og de studerende. Det introducerer til en ny form for studenterinvolvering og værkstedstankegang, der prøver at nedbryde asymmetrien mellem lærer-og-lærende (dvs. underviser og studerende), idet det faktisk tager de studerende alvorligt og skaber noget sammen i et lærende og gensidigt dannende fællesskab.

Nøgleresultater

Afholdelse af workshops for BA-studerende i Jelling,
En videnskabelig artikel,
En bog, der skildrer denne tankegang og arbejdsmåde eksemplarisk ved at beskrive nogle fremgangsmåder og konkrete praktiske eksempler på, hvordan kultiveringen af de studerendes kritiske kompetencer kan foregå
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato02/12/1931/12/22

Emneord

  • diskursanalyse
  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • dannelse
  • diskursanalyse
  • myndiggørelse
  • kritisk tænkning
  • workshops
  • afnaturalisering