Diskussions- og dialogbaseretundervisning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Et centralt mål med den diskussionsbaserede rundkredspædagogik er at skabe plads til høj elev engagement og aktivitet, ud fra antagelsen om at den der arbejder meget, lære meget. Denne antagelse bygger teoretisk på bl.a. Dewey der ser at aktiv handling står i centrum for den enkeltes erkendelse (se fx Dewey 1916). Målet for erkendelsesprocessen er i denne sammenhæng ikke et spørgsmål om, at kunne reproducere en stor mængde viden, men et spørgsmål om, hvad vi er i stand til aktivt at gøre med den viden, vi har. Et afsæt som bl.a. Lave & Wenger tager når de ser læring som værende fundamentalt knyttet til den sociale og kulturelle kontekst, og har fokus på at læring og viden udvikles i og igennem fællesskaber. Læring skal i denne sammenhæng ikke forstås som en kognitiv individbundet proces (som fx Erout (2000) definere det), men snarere som en socialt situeret proces der er knyttet til deltagelse og som udvikles som del af en fælles praksis (Lave og Wenger 1991).
Vi vil arbejde med formidling af metoden til lærere på alle niveauer
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1731/01/18