Dokumentation og evaluering af Coding Class projektet

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Coding Class projektet blev igangsat i skoleåret 2016/2017 af IT-Branchen i samarbejde med en række medlemsvirksomheder, Københavns kommune, Vejle Kommune, Styrelsen for IT- og Læring (STIL) og den frivillige forening Coding Pirates. Dokumentation og evaluering af Coding Class projektets første år er udført af Docent i digitale læringsressourcer og forskningskoordinator for forsknings- og udviklingsmiljøet Digitalisering i Skolen (DiS), Mikala Hansbøl, fra Institut for Skole og Læring ved Professionshøjskolen Metropol; og Lektor i læringsteknologi, interaktionsdesign, design tænkning og design-pædagogik, Stine Ejsing-Duun fra Forskningslab: It og Læringsdesign (ILD-LAB) ved Institut for kommunikation og psykologi, Aalborg Universitet i København. Vi har fulgt og gennemført evaluering og dokumentation af Coding Class projektet i perioden november 2016 til maj 2017.
  Coding Class projektet er et pilotprojekt, hvor en række skoler i København og Vejle kommuner har igangsat undervisningsaktiviteter med fokus på kodning og programmering i skolen. Evalueringen og dokumentationen af projektet omfatter kvalitative nedslag i udvalgte undervisningsinterventioner i efteråret 2016 og foråret 2017. Undervisningsinterventionerne har haft flere formål:

  1. at fremme elevernes forståelse for den digitaliserede verden, der omgiver dem nu og i fremtiden

  2. at fremme elevernes interesse for it

  3. at igangsætte undervisning, der fremmer elevernes evne til selv at arbejde mere kreativt og skabende med it i grundskolen

  4. at sætte fokus på it, kodning og computationel tænkning som vidensdomæne i grundskolen

  Projektet har taget afsæt i Coding Pirates’ erfaringer med at skabe uformelle læringsrum for børn og unge via klubaftener, hvor fokus er på aktiviteter, der fremmer børn og unges skabende og kreative it-kompetencer.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/10/1601/08/17

  Emneord

  • evaluering
  • Computational thinking
  • computationel tænkning
  • teknologiforståelse
  • kodning og programmering
  • grundskole
  • elevernes it-interesser