Dokumentation og Udvikling af Kvalitet i Dagtilbud

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Fagmiljøet er dannet omkring vedlagte indstillingspapir, der er vedtaget af direktionen i UCC i 2016. Formålet med fagligmiljøet er at skabe et miljø, der kan varetage opgaver indenfor forskning, udviklingsopgaver, grund- og videreuddannelse indenfor tematikken ”kvalitet i dagtilbud”. I denne tematik ligger, viden om særlige tiltag og støtte ift. udfordrede institutioner og hvad der skaber lige vilkår for alle børn i dagtilbud.

  Indenfor fagmiljøet vil der være en vidensudviklende gruppe, der på tværs af anden faglig tilknytning, varetager undervisningsopgaver på grund- og videreuddannelse samt igangsætter forsknings- og udviklingsopgaver sammen.
  Foreløbige opgaver i miljøet er (som beskrevet i indstillingspapiret) er at fortsætte det igangværende udviklings- og forskningarbejde i ft yderligere udvikling og materialeproduktion af Reflexia materialet, samt at fortsætte opgaverne og samarbejdet med igangværende kommuner ift. udviklingsopgaver ifb med anvendelsen af Reflexia. Dertil kommer afholdelse af formidlingsaktiviteter, såsom temadage og kurser for praktikere indenfor tematikken.

  I tilknytning miljøet er dannet en studiekreds, der sigter på fælles videndeling og kompetenceudvikling indenfor tematikken og i løsningen af indtægtsdækkende opgaver.

  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato15/08/1630/06/18

  Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • kvalitet i dagtilbud
  • dokumentation
  • Læringsmiljøer
  • Udsathed
  • inklusion- og eksklusion