DOSIS projekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets overordnede formål er at dokumenterer DOSIS-guiden som metodisk framework og som di-daktisk redskab.
Arbejdet med dokumenteringen af DOSIS-guiden som metodisk framework, vil resultere i både en skan-dinavisk og engelsk oversættelse af DOSIS-guiden. Den nuværende DOSIS-platform skal videreudvikles til en selvstændig digital platform og applikation, til glæde for studerende, medarbejdere, klinikere og vores internationale samarbejdspartnere og forskningskolleger. Videreudviklingen af DOSIS-platformen skal ske i samarbejde med praksis, da det forventes at DOSIS-guiden i en digital udgave, vil kunne øge hyppighe-den hvormed praktiserende fysioterapeuter systematisk søger information.
Sammenhængen mellem anvendelsen af DOSIS-guiden som et didaktisk redskab og fysioterapeut stude-rendes erhvervede viden, færdigheder og kompetencer indenfor systematisk informationssøgning skal dokumenteres. Med denne viden som udgangspunkt ønskes det at kvalificere og løfte DOSIS-guiden til et redskab, der gennem en didaktisk velovervejet, systematisk tilgang giver de studerende på UCN en grundlæggende metodik samt redskaber til at kunne foretage og afrapportere systematiske informati-onssøgninger. Med DOSIS-guiden ønsker vi at lave et fælles redskab, der understøtter læring, kompeten-cer og en gennemgående metodik for alle UCNs studerende.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato06/08/1801/01/21