e-læring i praktikforløb på Sygeplejerskeuddannelsen

  • Nielsen, Kirsten (Projektdeltager)
  • Ardal, Niels (Projektdeltager)
  • Christensen, Poul Henning (Projektdeltager)
  • Nielsen, Carsten Munch (Projektdeltager)
  • Kolbæk, Raymond (Projektdeltager)
  • Brandborg, Anne (Projektdeltager)
  • Hansen, Janet (Projektdeltager)
  • Skårhøj, Jette (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er et af flere projekter ifm., at Det Nationale Videncenter for e-læring i efteråret 2007 udbød projekt e-læring i praktikforløb på erhvervsrettede videregående uddannelser med det formål at styrke sammenhængen mellem den teoretiske undervisning og praktikophold ved hjælp af IKT. Det overordnede projekt havde fem mål, hvoraf Sygeplejerskeuddannelsen valgte at arbejde med de følgende to:
• Udvikle, afprøve og implementere best practice for virtuelle samarbejdsmodeller mellem uddannelsesinstitution og praktiksteder
• Udvikle, afprøve og implementere virtuelle lærings- og evalueringsformer i praktikforløb, herunder refleksionsmodeller for praktik-læring
Styregruppen for projekt e-læring i praktikforløb på Sygeplejerskeuddannelsen er sammensat af følgende personer:
Hanne Seyer-Hansen, Uddannelseschef for Sygeplejerskeuddannelsen i Århus, Lisbeth Sørensen, Uddannelseschef for Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og Michael Lund-Larsen, direktør for @ventures, Det Nationale Videncenter for e-læring.
Projektet var forankret i Det Nationale Videncenter for e-læring og Center for E-læring og Medier, CELM, VIA University College, derfor har vi haft hjælp fra Hanne Wacher Kjærgaard, projektkoordinator for CELM, og Susanne Fjeldsted, projektkoordinator for @ventures og Det nationale e-videncenter.
Projektet drejede sig om at udarbejde en e-portfolio og best practice vedr. samarbejdet mellem studerende, kliniske vejledere og sygeplejelærere. E-portfolio og samarbejdsform blev afprøvet i et pilotprojekt, hvis resultater kan læses i vedhæftede rapport. Projektet var et samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelserne i Århus, Viborg og Holstebro og med inddragelse af sygeplejersker fra klinikken. I pilotprojektet indgik 21 studerende, 14 kliniske vejledere og 5 sygeplejelærere fordelt på 11 kliniske undervisningssteder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/12/0731/08/09

Emneord

  • praktik
  • sygeplejerskeuddannelsen