Early Childhood Education and Care in the Field of Early Literacy

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Et to årigt forskningsprojekt finansieret af Nordplus Horizontal med fokus på tidlig literacy i pædagoguddannelsen og i praksis. Projektet er et samarbejde mellem Danmark (Københavns Professionshøjskole), Norge (Universitet i Sørøstnorge og Høgskulen i Volda) og Sverige (Göteborg Universitet).
  Projektet består af følgende delelementer, som undersøges såvel nationalt som komparativt mellem de tre lande:
  1. Undersøgelse af forekomsten af tidlig literacy i de nationale curricula
  2. Undersøgelse af hvordan pædagogstuderende vurderer deres læringsudbytte ift. børns sprogtilegnelse og tidlig literacy
  3. Undersøgelse af hvad undervisere på pædagoguddannelsen har fokus på ift. tidlig literacy
  4. Undersøgelse af hvordan praksis arbejder med tidlig literacy samt hvilken indflydelse de nationale curricula har på pædagogisk praksis
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/1931/07/21

  Samarbejdspartnere

  Emneord

  • Børn og unge
  • Dagtilbud
  • Early Literacy
  • Sprog
  • Komparativ analyse
  • Diskursanalyse
  • Nordisk samarbejde
  • Pædagogik
  • Børneperspektiv
  • Aktionsforskning
  • Participatorisk forskning