Education and community action to empower vulnerable citizens and improve health

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projekt EduCom4Health er et etårigt projekt, og er et samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon og Steno Diabetes Center Sjælland. Projektet vil undersøge og udvikle nye tilgange til mødesteder for borgere i sårbare positioner. Videre vil partnerskabet udvikle og beskrive kompetencerne hos sundheds- og socialfagligt personale til at møde borgere i sårbare positioner og omsætte disse til undervisningsmateriale på de to professionshøjskoler.
Der er således en tæt kobling mellem teori, praksis og undervisning samt formidling i projektet.

Nøgleresultater

Konkrete leverancer i projektet vil bl.a. være:
•Øget sundhed og trivsel hos sårbare borgere
•Øget kompetence blandt sundheds- og socialfagligt personale til at møde borgere i sårbare positioner
•En generisk model for mødet og mødesteder, der kan anvendes i andre kommuner
•Konferencepræsentationer og videnskabelige publikationer
AkronymEduCom4Health
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/2301/03/24

Samarbejdspartnere

  • Steno Diabetes Center Sjælland (Projektpartner) (leder)

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.