Effect of gaseous ozone disinfection treatment on the quality of cereal grains

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Korn er en vigtig global fødekilde. Ved kornlagring i Danmark anslås, at 3-10% går
  tabt, hvor svampeinfektion er en vigtig grund til tab af kvalitet og sikkerhed. Ozons
  positive mikrobielle virkninger er velbeskrevet, men der mangler viden om effekt på
  svampeinfektioner i kornindustrien. Projektet vil undersøge potentialet for
  ozonbehandling ved kornlagring, med fokus på effekt af fugt og temperatur på O3-
  behandlingseffektivitet, nedbrydning af mykotoksin biprodukter og effekt på
  kornbiokemi.
  Kort titelOGRAIN
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/06/1931/05/22