Effectiveness of progressive exercise therapy compared with usual practice on self-reported hip function in patients with hip dysplasia who are not candidates for hip-preserving surgery

 • Jacobsen, Julie Sandell (Projektleder)
 • Mechlenburg, Inger (Projektleder)
 • Thorborg, Kristian (Projektdeltager)
 • Nielsen, Rasmus Østergaard (Projektdeltager)
 • Østergaard, Lisa Gregersen (Projektdeltager)
 • Søballe, Kjeld (Projektdeltager)
 • Jakobsen, Stig Storgaard (Projektdeltager)
 • Van Tulder, Mauritz (Projektdeltager)
 • Sørensen, Dorthe (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hoftedysplasi er en af de mest almindelige hoftesygdomme, hvoraf cirka 100.000 yngre danskere lever med sygdommen i dag. Ledbevarende operation kan forbedre smerter. Men over 50 % af patienterne, der henvises til speciallæge, får ikke tilbudt operation. Patienterne afvises på grund af overvægt, alder over 40 år og artrose, idet risiko ved operation vurderes for stor.

Patienter, som ikke er kandidater til operation, inkluderes løbende. Efter en klinisk undersøgelse fordeles 200 patienter ved lodtrækning til enten progressiv træning eller til nuværende praksis.

Progressiv træning: omfatter 6 måneders hjemmebaseret træning med tre planlagte træningssessioner pr. uge. Træningen omfatter fire styrke- og stabilitetsøvelser og anbefalinger vedrørende fysisk aktivitet i hverdagen, hvor indholdet af træningen er standardiseret i en træningsprotokol. Otte gange inviteres patienterne til at møde til en træningssession, hvor træningsøvelser og belastning tilpasses.

Nuværende praksis: Proceduren er, at patienterne ikke henvises til offentlig behandling. Patienterne kan dog igangsætte og finansiere behandling i private sundhedsklinikker på eget initiativ.

De sundhedsmæssige effekter undersøges ved at sammenligne de to grupper med spørgeskemaer til måling af funktionsevne, smerter og livskvalitet, samt klinisk måling af smerter, funktionsevne og muskelstyrke. I en økonomisk evaluering relateres forskelle i omkostninger til forskelle i effekter mellem de to grupper. Forskelle i effekter og omkostninger måles over en 6 og 12 måneders opfølgningsperiode.
AkronymMovethehip
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato07/01/2031/12/24

Emneord

 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • randomiseret kontrolleret forsøg
 • sundhedsøkonomisk evaluaring
 • Sundhed, ernæring og livskvalitet
 • træning
 • fysioterapi
 • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje
 • hoftedysplasi