Effekt af 8 ugers træning med eller uden elektromyografisk (EMG) biofeedback på smerte og skulderfunktion hos patienter med skulderimpingement - et pilotstudie udformet som et randomiseret klinisk kontrolleret forsøg

Projektdetaljer

Beskrivelse

Skriftlig afhandling som afslutning på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse.
Formål: At undersøge hvorvidt træning med EMG biofeedback frem for træning uden EMG biofeedback kan reducere smerter for personer med lidelsen skulderimpingement (afklemningssymptomer) ved, at de bliver bedre i stand til at kontrollere skulderens muskulatur ved bevægelse af armen.
Anvendelse og baggrund: Mange af hverdagens aktiviteter er afhængige af en god funktion af armen/skulderen. Antallet af personer, der oplever at have smerter i skulder og nakke, er markant stigende, og lidelser i skulderen kan resultere i både store personlige men også samfundsmæssige omkostninger, hvis lidelsen ikke bliver behandlet. Der findes endnu intet videnskabeligt grundlag for, hvordan man bedst muligt afhjælper disse smerter. Der er derfor behov for at udvikle viden om, hvordan man blandt andet ved hjælp af træning kan reducere skuldersmerter og øge skulderens funktion.
Blandt personer med skulderimpingement er der observeret forringelser i nervesystemets kontrol af skuldermuskulaturen. Træning med fokus på forbedring af nervesystemets kontrol af muskulaturen kan derfor potentielt være et vigtigt element i at behandle personer med skulderimpingement. EMG biofeedback er et træningsredskab, hvor det under træning er muligt at få en visuel tilbagemelding på, hvorvidt nervesystemet udøver god kontrol af muskulaturen. Anvendelsen af EMG biofeedback som træningsredskab er nyt i sammenhæng med træning af skulderen.
Metode: Et træningsstudie, hvor deltagere med skulderimpingement gennemfører et 8 ugers træningsforløb for skulderens muskulatur enten med eller uden EMG biofeedback. Der anvendes både avancerede laboratoriemålinger af forskellige aspekter af muskelfunktion, samt test der afspejler skulderens funktion i dagligdagsaktiviteter og patienternes egen opfattelse af deres funktion og smerte.
Resultater: Studiet viser, at der kan være en lidt ekstra effekt af træning med EMG biofeedback i forhold til bedring af skulderens muskelbalance, og at begge træningsgrupper opnår reduktion i smerter og øget funktion.
Ansvarlige og sted for projektets udførelse: Et specialeprojekt udført i et samarbejde mellem Trine Holt Clemmensen (Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse) og Henrik Eshøj (Kandidat i idræt og sundhed). Forskningsenheden for muskuloskeletal funktion og fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1116/11/11