Effekt af sygeplejerskers medicingennemgang hos psykiatriske patienter - en interventionsundersøgelse : ph.d-projekt

  • Sørensen, Ann Lykkegaard (Projektdeltager)
  • Mainz, Jan (Projektdeltager)
  • Lisby, Marianne (Projektdeltager)
  • Nielsen, Lars Peter (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt har til formål at øge patientsikkerheden ved medicinering af psykiatriske patienter, ved at kompetenceudvikle sygeplejersker til at udføre medicingennemgang. Projektet vil i første omgang rette sig mod at undersøge omfang, typer og karakter af uhensigtsmæssig ordination samt medicineringsfejl hos psykiatriske patienter. Ydermere vil vi udarbejde et screeningsredskab, som sygeplejersker kan anvende ved medicingennemgang og endelig vil vi undersøge effekten af et kompetencegivende undervisningsforløb til sygeplejersker. Undervisningsforløbet vil rette sig mod rationel medicinering med fokus på patientsikkerhed.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1231/01/15