Effekten af ernærings- og træningsintervention til bedring af ernæringsstatus og funktionsniveau hos underernærede dialysepatienter

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er et pilotinterventionsprojekt. I projektet undersøges effekten af en ny flerstrenget intervention mhp. senere brug af samme intervention i større studie.
For at afdække forsøgsdeltagernes oplevelse af deltagelsen i studiet samt afdække faktorer af betydning for gennemførsel af interventionen, gennemføres interview med forsøgsdeltagere. Disse interviews bliver basis for en kvalitativ analyse af mulighederne for at gennemføre et større studieset-up med ernæringsintervention på dialysepatienter.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato03/01/2220/12/24

Samarbejdspartnere

  • Regionshospitalet Gødstrup (leder)

Emneord

  • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje
  • ernæring
  • træning
  • dialyse