Effektivisering af bæredygtigheds-certificerings-processerne

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har som formål at skabe en bedre sammenhæng mellem brugen af BIM og processerne omkring bæredygtighedscertificering af et byggeri, således at der skabes en effektivisering i design, udførelse og drift.
Det manglende fokus på en styret BIM proces, har en negativ effekt på produktiviteten i designprocessen, når der skal dokumenteres valg af løsning, materialer mv. i forbindelse med dokumentation i forhold til bæredygtighed.

Det er registreret, at der i projekter, der arbejder mod en bæredygtighedscertificering, bruges mange ressourcer på at dokumentere de valgte konstruktionsløsninger fx i forhold til LCA (Life-Cycle Assessment, Livscyklusvurdering) og LCC (Life-Cycle Cost, Totaløkonomi). Ressourcerne bliver brugt på netop dokumentation og ikke som en del af designprocessen, hvor fx LCA og LCC kan medvirke til et mere hensigtsmæssigt designvalg.

Litteraturstudier i projektets indledende fase, har vist at de tidlige design- og forundersøgelsesfaser af en bygning er de mest kritiske tidspunkter vedrørende beslutninger om bygningens bæredygtige funktioner. Kombinationen af bæredygtige strategier for bygningsdesign og BIM-teknologi har potentiale til at ændre den traditionelle designpraksis, og til effektivt at medvirke til en højtydende designproces.

Mange kriterier i de forskellige bæredygtighedscertificeringer har en indbyrdes sammenhæng. Justeres der på et kriterium, kan det få det konsekvenser i et andet kriterium. At få klarhed over disse konsekvenser er ofte ressourcekrævende og forbundet med meget manuelt arbejde. En øget brug af BIM koblet med certificeringssystemet vil kunne nedsætte dette ressourceforbrug.
StatusAfkortet
Effektiv start/slut dato01/01/1431/12/15

Samarbejdspartnere

Emneord

  • bæredygtigt byggeri