Efteruddannelse der nytter - veje til skolebaseret udvikling af naturfagsundervisningen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Som titlen indikerer afsøger projektet koblingen mellem nutidige efteruddannelsesformater og et langsigtet, kollektivt udviklingsperspektiv for naturfagslærerne på den enkelte skole. Hvad skal der til, for at efteruddan-nelsesindsats både breder sig ud, og virker generativ, således at den også bidrager til langsigtet udvikling hos en gruppe af lærere?

Det konkrete projekt forfølger forskningsspørgsmålene:

1. Hvilke fokuspunkter giver den internationale forskningslitteratur for karakterisering, design og implementation af efter/videreuddannelsestiltag (”evu”) i naturfag? Hvorledes etableres (og valideres) herudfra en analytisk ramme for sådanne tiltag i en dansk kontekst?
2. Hvad karakteriserer nyere og større danske tiltag indenfor naturfags-evu-området – i lyset af den etablerede analytiske rammesætning
3. Hvilke erfaringer og fokuspunkter bringer naturfagslærere i spil, når de skal forholde sig til professionel udvikling, muligheder og barrierer i relation til konkrete, aktuelle varianter af skolerettet efteruddannelse i naturfag. Hvordan spiller disse sammen med den etablerede analytiske ramme?
4. Hvilke lærestykker og praktiske rekommandationer for fremtidige design af evu giver projektet?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/02/1515/06/17

Emneord

  • naturfag