Egenomsorg, den ældre kronikers ressourcer til bevarelse og udvikling af livskvalitet

  • Høy, Bente (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

I projektet undersøges egenomsorgskapaciteten forstået som den enkeltes ressourcer og handlekraft til at mestre hverdagslivet med kronisk sygdom ud fra henholdsvis et ernæringsperspektiv, et aktivitetsperspektiv og et mentalt robusthedsperspektiv. Projektets medarbejdere har deres faglige baggrund i henholdsvis klinisk ernæring, fysioterapi og i sygepleje. Målet er at designe nye interventioner, der på den ene side forholder sig til det miks af problemer og sårbarhed den kronisk syge ældre erfarer og på den anden side at designe interventioner, der er proaktive og sundhedsfremmende. Projektet har etableret samarbejde med Kong Christian X's Gigthospital, Gråsten og med Center for sundhed og træning i Århus. Projektet har modtaget 254.750 kr. i støtte fra Gigtforeningen
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/0931/12/12

Emneord

  • ældre
  • sundhedsfremme