Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov

Projektdetaljer

Beskrivelse

En af de mest markante udfordringer, som lærere møder, er en øget mangfoldighed i elevgruppen. Det stiller lærerne over for store udfordringer i forhold til at differentiere undervisningen.
Projektets formål er at udvikle og afprøve eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik i 5. klasse, hvor undervisningsdifferentiering er det bærende princip, og hvor der er en særlig opmærksomhed i forhold til elever, der befinder sig i mere komplicerede læringssituationer, bl.a. begrundet i specifikke læsevanskeligheder, opmærksomheds- og koncentrationsproblemer eller mere generelle problemer med at indfri skolens faglige læringskrav.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1331/12/13

Samarbejdspartnere

 • VIA (leder)
 • Danmarks Pædagogiske Universitet (Projektpartner)
 • UC SYD (Projektpartner)
 • Professionshøjskolen UCC (Projektpartner)
 • Børne- og undervisningesministeriet (Projektpartner)
 • Københavns Professionshøjskole
 • UC SYD

Emneord

 • undervisningsdifferentiering
 • inklusion
 • skriftsprogsvanskeligheder
 • elever i komplicerede læringssituationer
 • dansk
 • matematik