Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov

 • Svendsen, Helle (Projektdeltager)
 • Østergaard, Kaj (Projektdeltager)
 • Skibsted, Else Bengaard (Projektdeltager)
 • Tetler, Susan (Projektleder)
 • Christiansen, Charlotte (Projektdeltager)
 • Jepsen, Kaj Nedergaard (Projektdeltager)
 • Arne-Hansen, Susanne (Projektdeltager)
 • Langager, Søren (Projektdeltager)
 • Østergren-Olsen, Dorte (Projektdeltager)
 • Andersen, Michael Wahl (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  En af de mest markante udfordringer, som lærere møder, er en øget mangfoldighed i elevgruppen. Det stiller lærerne over for store udfordringer i forhold til at differentiere undervisningen.
  Projektets formål er at udvikle og afprøve eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik i 5. klasse, hvor undervisningsdifferentiering er det bærende princip, og hvor der er en særlig opmærksomhed i forhold til elever, der befinder sig i mere komplicerede læringssituationer, bl.a. begrundet i specifikke læsevanskeligheder, opmærksomheds- og koncentrationsproblemer eller mere generelle problemer med at indfri skolens faglige læringskrav.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1331/12/13

  Emneord

  • undervisningsdifferentiering
  • inklusion
  • skriftsprogsvanskeligheder
  • elever i komplicerede læringssituationer
  • dansk
  • matematik