Projektdetaljer

Beskrivelse


Projektets centrale research spørgsmål er: "Hvordan påvirker eksemplet de studerendes kreativitet, mod og nysgerrighed for visuelt at udtrykke sig?" Heri ligger flere spørgsmål, som projektet ønsker at adressere: Hvordan inspirerer vi de studerende til at opleve kreativ frihed til at oversætte og udtrykke deres ideer? Hvad sker der når eksempler hives med ind i undervisningen og hvordan præsenteres det? Hviler der en autoritet over eksemplet eller fodrer det kreativiteten?

Jeg ønsker i dette udviklingsprojekt at undersøge, hvordan eksempler anvendes i undervisningen, og hvilken påvirkning de har i forlængelse af den studerendes løsning. Når et eksempel fremlægges som ’det gode’ eksempel er der fra underviserens side sat en (ubevidst) retning og forventning, og indkapsler en form og metode som udtryk. Samtidig kan man også se eksemplet som en inspiration og en faglig barre, som lægges ud til de studerende. I arbejdet og formidling af Refleksiv Praksis Læring er det den studerendes refleksion og bidrag som skal i spil. Fokus på det åbne spørgsmål og dialog mellem opgavebeskrivelse og løsning er i hænderne på den studerende.

StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/2231/12/23

Emneord

  • didaktik
  • Eksempel
  • Refleksiv praksislæring