Eksperimenter med krop, sanser og bevægelse – udvikling af en innovativ bevægelsespædagogik i teori og praksis.

Projektdetaljer

Beskrivelse

I projektet skal der udvikles nye metoder til at arbejde eksperimenterende og legende med krop, sanser og bevægelse i pædagogisk praksis. Det vil vi gøre ved at etablere et læringslaboratorie, bestående af pædagoger fra 3 børnehaver fra Silkeborg Kommune, som kommer både fra normal og specialområde, pædagogstuderende fra Pædagoguddannelsen Ikast og konsulenter med forskningskompetencer fra VIA University College Pædagoguddannelsen Ikast. Laboratoriet danner rammen til videns- og erfaringsdeling og til at skabe et kreativt miljø, hvor der i fællesskab udvikles og afprøves innovative bevægelsesleg eller nye metoder til at arbejde med motoriske grundfærdigheder. Der skal søges efter nye tilgang til sansestimulering og forsøges at udvikle nye (idræts)redskaber - gerne i kombination med moderne teknologier. I processen bruges laboratoriet også til refleksion, opsamling og dokumentation.

LægmandssprogNøgleresultater

Foreløbige resultater:
Ved eksperimentelle processer i børnehøjde er tre forskellige aspekter væsentligt: Rammesætningen, opgavestillingen som sætter undersøgende aktiviteter i gang og facilitering af undersøgende processer.
Der er forskel i pædagogisk praksis:
Når børn eksperimenterer og når voksne eksperimenterer.
Mellem daginstitution og specialinstitution.
De gode idéer fås i fællesskab.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/09/1831/12/19

Samarbejdspartnere

  • Funder Børnehus
  • Solbo og Skolegades børnehave (Medansøger) (leder)
  • BUPL

Emneord

  • Børn og unge

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.