Eksperimenter med skala 2

Projektdetaljer

Beskrivelse

I projektet ”Eksperimenter med skala 2” undersøges digitale mediers muligheder for skalering og transformation i æstetisk pædagogisk arbejde med børn i indskolingen og studerende i pædagoguddannelsen.

Der forsøges at sætte fokus på, hvordan en eksplorerende, eksperimenterende tilgang til digitale medier kan bidrage til at fremme børns og studerendes perceptuelle sensibilitet over for udvalgte fænomener i omverdenen.

Projektet gennemføres som kvalitativ forankret feltarbejde og en dataanalyse, som har sit teoretisk afsæt i et idéhistorisk perspektiv på begreberne eksperiment og eksploration og en fænomenologisk perspektiv på perception.


StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1431/12/15

Emneord

  • æstetik og didaktik
  • eksperiment
  • eksploration
  • kvalitetsstyring