Elektronisk mødemateriale - Københavns Kommune

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formål
Projektets formål er, at brugerne (politikere, borgere og pressen) bedre forstår det beslutningsgrundlag, som Københavns Kommune arbejder efter. Materialet skal være læsevenligt, overskueligt og let tilgængeligt, uanset hvilken elektronisk platform, læserne tilgår materialet fra.

Mål og resultater
• en revideret skabelon til indstillinger – som gør indstillingerne mere læsevenlige og overskuelige på digitale platforme
• en anbefalinger til ændringer i nuværende opbygning og design af indstillinger
• en plan for, hvordan Københavns Kommune kan udrulle den nye elektroniske indstilling
Succeskriterie for projektet er, at mødematerialet bliver let og intuitiv at tilgå for politikere og borgere.

Baggrund
Københavns Kommune gennemførte i 2006 en større indsats for at forbedre sagsfremstillingernes læsevenlighed. Kommunen har siden da i forskellig grad fokuseret på formidling. Indsatsen har været rettet mod tekst og ikke på det visuelle. I perioder har kommunen udbudt kurser i bedre skriftlighed, mens medarbejdere andre gange har oplært hinanden som sidemænd.

I forbindelse med at Københavns Kommune overgik til digitalt mødemateriale i 2012, ændrede man ikke på skabelonen til indstillinger. Materialet er derfor ikke optimeret til læsning på små skærme.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/12/1430/06/15