Elever med særlig behov

Projektdetaljer

Beskrivelse

De skriftlige test der almindeligvis bruges i Danmark til at screene elevers vanskeligheder i matematik er for unuancerede til at afdække levers læringspotentiale i matematik og for vanskelige til at bruge som diagnostiske arbejdsredskaber til at fremskrive en læringsproces for eleven. Der er behov for bedre analysemidler til at vurdere kvaliteten i disse test.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/11/0801/03/10