Elevers digitale produktion og kommunikation

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet Elevers digitale produktion og kommunikation skal producere ny didaktisk viden om, hvordan læreren gennem inddragelse af elevers digitale egenproduktion kan facilitere og stilladsere læreprocesser og kvalificere elevernes læringsresultater. Projektet vil gennem digitale didaktiske design afprøve metoder til at stimulere elevers refleksion over egen læring, deres italesættelse af, og begrundelse for vidensprodukter 2.0 og projektet vil indsamle og analysere data omkring elevers produktion, formidling, og evaluering som en del af læreprocessen. Der arbejdes med følgende forskningsspørgsmål:
1. Hvad betyder vidensprodukter for elevers faglige læring?
2. Hvordan kan læreren skabe en ramme for læring hvor eleverne selv tilrettelægger deres læringsdesign og formidler, begrunder og reflekterer over deres vidensprodukt?
3. Hvordan kan læreren følge den enkelte elevs faglige læring i en projektorienteret og selvforvaltende arbejdsproces hvori vidensprodukter indgår som et centralt element?
Projektet tager afsæt i erfaringer fra skoleforsøg der søger at bygge bro mellem elevers uformelle kompetencer og skolens formelle rammer når der arbejdes med web 2.0 medier. Projektet vil udvikle, designe og afprøve digitale didaktiske design for en ny rammesætning af læreprocesser i faglige og tværfaglige forløb i skolen.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato28/08/1331/12/14

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • Skægkær skole Silkeborg (Projektpartner)
  • Hvinningdal skole Silkeborg (Projektpartner)
  • Silkeborg Kommune (Projektpartner)

Finansiering

  • FOU midler Læreruddannelsen

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.