Elevers læsehandlinger - et performativt blik på læsestrategier

 • Fabrin, Liv (Projektleder)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet ”Elevers læsehandlinger – et performativt blik på læsestrategier” (2014-2015/2018 -2020) beskæftiger sig med subjektive aspekter af børns skriftsprogstilegnelse i skolen. Elever investerer i sig selv som læsere og denne identitetsdimension får betydning for det begreb om læsestrategier som undervisningen kan baseres på.
  I projektet udforskes ”læsestrategier” i lyset af indskolingens læseundervisning og med afsæt i et syn på hvad eleverne gør, når de lærer at læse, som komplekse performative handlinger, der knytter sig til deres tilegnelse af konkrete læsefærdigheder såvel som til udviklingen af identiteter som læsere. Formålet er at udvikle et fleksibelt didaktisk begreb om læsestrategier som lærere kan benytte som grundlag for metodevalg og -udvikling i læseundervisningen.
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/01/1401/06/21

  Emneord

  • sprogtilegnelse
  • literacy
  • læsestrategier
  • performativitetsteori