Elevers litteraturfortolkning omsat til multimodale udtryk - en undersøgelse af en 7. klasses arbejde med it og æstetik

Projektdetaljer

Beskrivelse

Undersøgelsen har taget sigte på at skaffe dokumentation for elevers anvendelse og udvikling af multimodal it-teknologi. Den har undersøgt på hvilken måde elevernes uformelle læring på elevernes egen foranledning bliver inddraget og aktiveret i en bevidst remediering fra et medium (bogen) til et andet (computeren/ Prezien/i-Movien). I bevægelsen mellem de to medieformer har eleverne udtrykt og også opnået en vis metabevidsthed om modaliteternes indflydelse på den æstetiske udsigelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1125/06/12

Emneord

  • didaktik
  • It og Æstetik