Elevers udvikling af datalogisk tænkning (ph.d.-projekt)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet undersøger, hvordan forskellige undervisningspraksisser kan have indflydelse på elevers udvikling af datalogisk tænkning (computational thinking).

  Datalogisk tænkning indebærer i min forståelse at kunne anvende principper og tænkning fra datalogi til innovation samt at kunne forholde sig kritisk til data og digitale teknologier i en verden, der i hastigt stigende grad designes af algoritmer gennem brug af data om os alle. Datalogisk tænkning indgår i faget teknologiforståelse, som der aktuelt afprøves modeller for i folkeskolens obligatoriske undervisning gennem et treårigt forsøgsprogram.

  Projektet er designet som et mixed methods-studie og består af tre faser: A) en spørgeskemaundersøgelse, B) struktureret observation af undervisning samt C) udarbejdelse af en ramme for undervisning i datalogisk tænkning (i et pædagogisk og datalogisk samt samfundsmæssigt perspektiv).

  Resultater fra projektet vil blive publiceret i forskningsartikler målrettet folkeskolens beslutningstagere samt i forskningsformidlende praksisrettede udgivelser målrettet lærere og læreruddannere.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1831/12/20

  Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Datalogisk tænkning (computational thinking)
  • Problemløsning
  • Innovation
  • Teknologiforståelse
  • Algoritmer
  • Designprocesser
  • It-didaktik