Emotionsregulering og Livstransitioner

Projektdetaljer

Beskrivelse

INTRODUKTION. På trods af de stigende udfordringer der ofte opleves i alderdommen, såsom kritisk sygdom, tab af familiemedlemmer og funktionsnedsættelser, rapporterer individer at have færre negative følelser gennem livet (Carstensen et al., 2011; Charles, Reynolds, & Gatz, 2001) og ligeledes er mængden af angst- såvel som depressionsdiagnoser lavere blandt den ældre del af befolkningen (Charles & Carstensen, 2014). Dette skyldes formentligt ikke at den følelsesmæssige intensitet aftager med alderen, da studier påviser at den ældre voksne oplever negative følelser ligeså intense eller mere intense end yngre (Phillips, Henry, Hosie, & Milne, 2008). Denne forskel kan skyldes, at man gradvist lærer hvordan man skal regulere sit følelsesliv og dermed er i stand til at opretholde livstilfredsheden i alderdommen. Der findes dog ikke studier der dokumenterer, hvordan en sådan proces kunne forløbe, idet voksnes udvikling i regulering af følelser ikke tidligere er udforsket. Formålet med dette projekt er derfor at undersøge om voksne mænds emotionsregulering ændrer sig gennem tre forskellige livstransitioner og om dette er relateret til deres psykologiske velvære og fysiologiske/cellulære indikatorer på belastning.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/11/1631/12/21

Emneord

  • Sundhed, ernæring og livskvalitet
  • emotionsregulering
  • sundhedspsykologi