En enklere hverdag i Middelfart kommune

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med udviklingsprojektet er en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud i Middelfart kommune gennem udvikling af inkluderende læringsmiljøer, hvor organisering og tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde og planlægning af inkluderende læringsforløb er i fokus. Deltagere er alle medarbejdere i daginstitutioner, PPR, Specialpædagoger og kommunens inklusionsteam.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/1331/07/14