En explorativ undersøgelse af brugere og jordemødres oplevelse af jordemoderkonsultationen.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er en forskningsbaseret undersøgelse af jordemoderkonsultationen, herunder en undersøgelse af tilrettelæggelsen af graviditetskontroller i den danske svangreomsorg, som udover jordemoderkonsultationen også inkluderer graviditetsundersøgelserne hos almen praksis. Undersøgelsen vil være nysgerrig på alle aspekter, som vil vise sig, men særligt på hvordan sundhedsfremme har et liv i den danske svangreomsorg – hvordan er det sundhedsfremmende arbejde udfordret, og hvordan kan det optimeres?
Metoden til at undersøge dette er kvalitative interview og fokusgruppeinterview, hvor afsættet er den fænomenologiske-hermeneutiske videnskabsteoretiske ramme. Formålet med interview er at få et bredt indblik i, hvordan jordemoderkonsultationer og tilrettelæggelsen af graviditetsundersøgelserne i den danske svangreomsorg opleves af både brugere og jordemødre.
Uddrag af projektets forskningsspørgsmål:
 Hvordan oplever gravide kvinder og par tilrettelæggelsen af graviditetsundersøgelser i Danmark?

 Hvilke aspekter af jordemoderkonsultationens indhold opleves at give høj mening og værdi, og hvilke aspekter opleves at give mindre mening og værdi?

 Hvordan oplever jordemødre deres arbejde i konsultationen? - er arbejdets formål tydeligt?

 Er der ud fra brugere og jordemødres behov og perspektiver brug for at ændre og optimere jordemødres konsultationsarbejde og tilrettelæggelsen af graviditetsundersøgelser i svangreomsorgen, og er der herunder brug for sundhedsfremmende tiltag?

Der samarbejdes med Regionshospitalerne Horsens og Randers, og informanter (gravide par og jordemødre) rekrutteres herfra. Projektet forløber fra oktober 2018  primo 2020. Resultaterne publiceres i en artikel i et internationalt videnskabeligt peer reviewed tidsskrift. Resultaterne kan eventuelt anvendes til udvikling af en sundhedsfremmende intervention angående indhold i jordemoderkonsultationer og/eller angående en alternativ tilrettelæggelse af graviditetsundersøgelser i den danske svangreomsorg.

Lægmandssprog

Undersøger tilrettelæggelsen af svangreomsorgen og indholdet i jordemoderkonsultationer. Er brugerne tilfredse med tilrettelæggelsen af graviditetsundersøgelser hos almen praksis og jordemødre i regionen? og føler jordemødre at de har muligheder og kompetencer til at varetage sundhedsfremmende og risikoopsporende jordemoderkonsultationer? Resultaterne fra undersøgelsen skal bidrage til et billede af hvordan kvaliteten i svangreomsorgen og jordemoderkonsultationer kan løftes og eventuelt kan tilrettelægges anderledes.
Kort titelBæredygtig svangreomsorg
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato09/10/1831/12/19

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.