Projektdetaljer

Beskrivelse

’Engineering i skolen’ fokuserer på aktiviteter i grundskolen primært inden for naturfagene med fokus på mellemtrin og udskolingen. Gennem projektet vil lærere og lærerstuderende gennem en nyudviklet engineering-didaktik opnå kompetencer i at undervise i naturfag med udgangspunkt i engineering. Med engineering-tilgangen opnår elevernes større indsigt i, hvordan naturvidenskaben anvendes til at løse problemer og deres interesse for at arbejde problemorienteret med naturvidenskab og teknologi styrkes. Netop behovet for udvikling af en engineering-didaktik, der kan binde STEM1-fagene sammen, er formuleret i forarbejdet til regeringens nationale naturvidenskabsstrategi.
Overordnet ønsker vi at integrere projektet i eksisterende undervisningsaktiviteter i grundskolen fremfor at opfinde nye. Ligeledes vil vi arbejde for, at både didaktik og aktiviteter forankres i folkeskolereformen og i grundskolens ´Forenklede Fælles Mål’, hvoraf ca. 30 procent kan relatere til engineering-aktiviteter. ’Engineering i skolen’ er udviklet som en langvarig og målrettet programindsats over en 10-årig periode, hvor dette projekt skal ses som første 3,5-årige fase. I løbet af denne fase vil følgende aktiviteter blive igangsat:
1. Udvikling af en engineering-didaktik.
2. Uddannelse og videreuddannelse af lærere, undervisere ved læreruddannelserne og lærerstuderende i engineering-didaktik.
3. Udvikling af nye og forbedring af eksisterende undervisningsmaterialer, der understøtter engineering i undervisningen på grundskolens mellemtrin og udskoling. For udskoling vil der blive taget udgangspunkt i de fællesfaglige fokusområder.
4. Udvikling af nye og eksisterende events og konkurrencer, hvor eleverne benytter engineering f.eks. ’Naturfagsmaraton’, ’Unge Forskere’ og ’Book en ekspert’.
5. Formidling af projektets resultater på flest mulige platforme; skabe dialog og perspektivering omkring engineerings betydning i samfundet og vise, hvilke uddannelses- og karriereveje engineering-kompetencer lukker op for.

Projektets målsætninger
Der opstilles ambitiøse mål for projektet, som løbende evalueres med henblik på at identificere de bedste indsatser, som videreføres og skaleres i de kommende faser af programmet. Samtidig udvikles et evalueringsværktøj til måling af elevernes engineering-kompetence og en protokol for undersøgelse af de unges studievalg, som kan bruges til årlige dataindsamlinger i hele programperioden. De konkrete målsætninger for de kommende 3,5 år er:
1. Grundskolelærere: Mindst 25 % af alle grundskolelærere, som underviser i naturfag (ca. 3.000 lærere), har gennemført et undervisningsforløb i forbindelse med et eller flere interne og/eller eksterne engineering-aktiviteter. Heraf har ca. 900 lærere oplevet et kompetenceløft i forhold til at gennemføre engineering-aktiviteter i undervisningen. Først involveres 4 kommuner og derefter 10-15 andre.
2. Undervisere på læreruddannelser: Mindst 80 % af alle naturfaglige undervisere på læreruddannelserne (ca. 50 undervisere) har deltaget i efteruddannelse i engineering-didaktik. Heraf har ca. 10 oplevet et kompetenceløft i forhold til at undervise i engineering-didaktik på læreruddannelserne.
3. Lærerstuderende: Mindst 50 % af alle naturfaglige lærerstuderende (ca. 450 lærerstuderende) har beskæftiget sig med engineering-aktiviteter. Heraf har ca. 150 oplevet et kompetenceløft i forhold til at gennemføre engineering-aktiviteter i undervisningen.
4. Elever: Mindst 20 % af alle elever på mellemtrinnet og i udskolingen (dvs. ca. 70.000 skoleelever) har deltaget i et forløb, som inddrager en eller flere engineering-aktiviteter. Blandt de ca. 3.000 grundskolelærere nævnt ovenfor har ca. 2.250 set tegn på engineering-kompetencer hos eleverne.
Hvem er partnerne, og hvordan bidrager de?
’Engineering i skolen’ udføres mellem Astra, Engineer the future, Naturvidenskabernes Hus og VIA University College.
Engineer the
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/1731/12/20

Samarbejdspartnere

 • VIA (leder)
 • Engineer the Future (Projektpartner)
 • Naturvidenskabernes Hus (Projektpartner)
 • Astra, Nationalt center for undervisning i Naturvidenskab, Teknologi og Sundhed. (Projektpartner)
 • Holstebro Kommune (Projektpartner)
 • Lyngby-Taarbæk Kommune (Projektpartner)
 • Horsens Kommune (Projektpartner)
 • Vejle Kommune (Projektpartner)
 • Professionshøjskolen UCC (Projektpartner)
 • Insero Horsens Fonden (Projektpartner)

Emneord

 • naturfag
 • engineering design
 • Uddannelse, professioner og erhverv