Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund
Engineering i Skolen-programmet er det første af sin art, der forener kræfterne hos en bred kreds af relevante aktører i feltet, og som har en lang tidshorisont. Det er vores udgangspunkt og erfaring, at et markant løft i motivation, læring og dannelse kræver en samtidig og sammenhængende indsats på tre områder: didaktik, kompetenceudvikling og undervisningsmidler.

Stærke STEM-kompetencer i befolkningen er en forudsætning for, at vi kan udvikle, tage stilling til og implementere holdbare løsninger på nutidens og fremtidens udfordringer. Og stærke STEM-kompetencer forudsætter
dog samtidig en tidssvarende, relevant og motiverende naturfagsundervisning. Nationalt undersøgelser peger på, at mangeårige indsatser for at styrke undervisningen i de naturvidenskabelige fag har ikke har kunnet løse udfordringerne med, at børn og unges nysgerrighed og motivation for naturvidenskab generelt mindskes gennem deres skoleforløb. Endvidere opfatter danske skoleelever naturfagsundervisningen som fragmenteret og bestående af små bidder faglighed frem for faglige og virkelighedsnære sammenhænge.

Så det er nødvendigt med en modernisering af STEM-undervisningen på alle niveauer, så den matcher den viden og de kompetencer, der bliver brug for i fremtiden og skaber større sammenhæng og engagement hos eleverne.

Erfaringer fra internationale studier viser, at engineering som undervisningsmetode har potentialet til at
løfte børn og unges naturfaglige og teknologiske motivation, læring og dannelse. Det er disse erfaringer
med engineering i naturfagene, der ligger til grund for programmets indsatser og prioriteringer.

Lægmandssprog

Engineering i skolen er et 10-årigt program, der skal integrere 'engineering' i STEM-undervisningen i grundskolen. Programmet, der bygger på internationalt anerkendt didaktik, skal fremme elevernes læring og løfte det faglige niveau i STEM-fagene. Vi vil gerne bidrage til, at eleverne oplever STEM-undervisningen som vedkommende, inspirerende og lærerig.

Nøgleresultater

problemløsningskompetence. Elever kan opnå mange forskellige udbytter af engineeringdidaktik, og særligt kan de opnå positivt affektivt udbytte. Lærernes rolle ændrer sig fra videnshaver til facilitater, der stilladserer eleveres engineeringprocesser, og lærernes forståelse af naturfag-lighed samt deres lærerfaglighed udfordres.
Kort titelEngineering i Skolen
AkronymEiS
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2001/07/24

Emneord

  • folkeskolen
  • engineering
  • STEM

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.