Entreprenørskab og innovation i uddannelserne - foretagsomhed og kreativitet på psykomotorikuddannelsen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Masteropgave i didaktik og professionsudvikling om understøttelse af de studerendes foretagsomhed og kreativitet med afsæt i et konkret projekt.

Lægmandssprog

Med udgangspunkt i en formativ evaluering med studerende gøres didaktiske overvejelser om hvordan man som underviser og uddannelse kan støtte de studerendes læring og proces.

Nøgleresultater

kreativitet, foretagsomhed, didaktik, entreprenørskab, innovation, motivation, professionsidentitet
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/2019/06/20

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • kreative processer
  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • entreprenørskabsundervisning
  • didaktik