Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 10 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hensigten med projektet er at indsamle bred og solid viden om en række centrale spørgsmål som vil belyse erfaringer fra perioden med online-undervisning, og give et grundlag for institutioners og uddannelsers videre udvikling. Undersøgelsen tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde mel-lem 10 institutioner, på tværs af institutionstyper (professionshøjskoler og universiteter), og med involvering af en lang række fagområder og uddannelser.

De centrale undersøgelsesspørgsmål er følgende:
1) Hvilken variation af digitalt understøttede didaktiske praksisser har etableret sig på tværs af institutionstyper og fagområder?
2) Hvordan oplever studerende forskellige praksisser, og hvilken betydning har de for forskel-lige studerende, bl.a. i forhold til oplevet læringsudbytte, læringsstrategier og mestringsoplevelser?
3) Hvordan oplever undervisere forskellige praksisser, og hvilken betydning har de for forskel-lige undervisere, for deres forhold til de studerende, samt deres oplevelse af faglig og professionel tilfredshed?
4) Hvordan påvirker de digitalt understøttede praksisser hhv. A. Samarbejdet mellem stude-rende og B. Samarbejdet mellem undervisere og studerende?

Projektes resultater udgør et vigtigt bidrag i uddannelsesinstitutionernes og uddannelsernes videre udvikling, både ift. online og blendede uddannelsesdesigns og ift. brug af digitale elementer og værktøjer i campusbaseret tilstedeværelsesundervisning.
Kort titelOnline erfaring under Covid-19
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/05/2031/12/20

Emneord

  • e-læring
  • undervisningsteknologi
  • virtuel læring
  • Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020

    Georgsen, M. (red.), Qvortrup, A. (red.), Buus, L., Andersen, I. S. K., Asmussen, I. S., Bak, C. K., Dalsgaard, C., Geisnæs, D., Graf, S. T., Gundersen, P., Gynther, K., Helverskov Horn, L., Tapdrup Jensen, S., Jørgensen, A., Jørnø, R. L., Kjærgaard, T., Konnerup, U., Knude Larsen, I., Larsen, S., Lorentzen, R. F. & 15 flere, Lyngsø, A., Marinos, N., Nielsen, S., Nortvig, A-M., Dyhrberg O'Neill, L., Aagaard Pallesen, T., Petersson, M., Puck, M. R., Rasmussen, F., Riis, M., Ruge, D., Spejlborg Sejersen, T., Skovbjerg, A., Troelsen, R. & Svenstrup Sverregaard, J., jan. 2021, 175 s.

    Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskningpeer review

    Åben adgang