Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 10 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hensigten med projektet er at indsamle bred og solid viden om en række centrale spørgsmål som vil belyse erfaringer fra perioden med online-undervisning, og give et grundlag for institutioners og uddannelsers videre udvikling. Undersøgelsen tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde mel-lem 10 institutioner, på tværs af institutionstyper (professionshøjskoler og universiteter), og med involvering af en lang række fagområder og uddannelser.

De centrale undersøgelsesspørgsmål er følgende:
1) Hvilken variation af digitalt understøttede didaktiske praksisser har etableret sig på tværs af institutionstyper og fagområder?
2) Hvordan oplever studerende forskellige praksisser, og hvilken betydning har de for forskel-lige studerende, bl.a. i forhold til oplevet læringsudbytte, læringsstrategier og mestringsoplevelser?
3) Hvordan oplever undervisere forskellige praksisser, og hvilken betydning har de for forskel-lige undervisere, for deres forhold til de studerende, samt deres oplevelse af faglig og professionel tilfredshed?
4) Hvordan påvirker de digitalt understøttede praksisser hhv. A. Samarbejdet mellem stude-rende og B. Samarbejdet mellem undervisere og studerende?

Projektes resultater udgør et vigtigt bidrag i uddannelsesinstitutionernes og uddannelsernes videre udvikling, både ift. online og blendede uddannelsesdesigns og ift. brug af digitale elementer og værktøjer i campusbaseret tilstedeværelsesundervisning.
Kort titelOnline erfaring under Covid-19
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato15/05/2031/12/20

Emneord

  • e-læring
  • undervisningsteknologi
  • virtuel læring