Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 10 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020

 • Buus, Lillian (Projektleder)
 • Georgsen, Marianne (Projektdeltager)
 • Qvortrup, Ane (Projektdeltager)
 • Kjær Andersen, Ina Solveig (Projektdeltager)
 • Skytte Asmussen, Ida (Projektdeltager)
 • Bak, Carsten Kronborg (Projektdeltager)
 • Dalsgaard, Christian (Projektdeltager)
 • Geisnæs, Dorthe (Projektdeltager)
 • Graf, Stefan Ting (Projektdeltager)
 • Gundersen, Peter (Projektdeltager)
 • Gynther, Karsten (Projektdeltager)
 • Horn, Line Helverskov (Projektdeltager)
 • Jensen, Søren Tapdrup (Projektdeltager)
 • Jørgensen, Asbjørn (Projektdeltager)
 • Jørnø, Rasmus Leth (Projektdeltager)
 • Kjærgaard, Thomas (Projektdeltager)
 • Konnerup, Ulla (Projektdeltager)
 • Larsen, Inger Knude (Projektdeltager)
 • Larsen, Søren (Projektdeltager)
 • Lorentzen, Rasmus Fink (Projektdeltager)
 • Lyngsø, Anita (Projektdeltager)
 • Marinos, Nicolas (Projektdeltager)
 • Nielsen, Steen (Projektdeltager)
 • Nortvig, Anne-Mette (Projektdeltager)
 • Dyhrberg O'Neill, Lotte (Projektdeltager)
 • Pallesen, Thomas Aagaard (Projektdeltager)
 • Petersson, Morten (Projektdeltager)
 • Puck, Morten Rasmus (Projektdeltager)
 • Rasmussen, Fie (Projektdeltager)
 • Riis, marianne (Projektdeltager)
 • Ruge, Dorte (Projektdeltager)
 • Spejlborg Sejersen, Thomas (Projektdeltager)
 • Skovbjerg, Annegrete (Projektdeltager)
 • Troelsen, Rie (Projektdeltager)
 • Sverregaard, Jonas Svenstrup (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hensigten med projektet er at indsamle bred og solid viden om en række centrale spørgsmål som vil belyse erfaringer fra perioden med online-undervisning, og give et grundlag for institutioners og uddannelsers videre udvikling. Undersøgelsen tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde mel-lem 10 institutioner, på tværs af institutionstyper (professionshøjskoler og universiteter), og med involvering af en lang række fagområder og uddannelser.

De centrale undersøgelsesspørgsmål er følgende:
1) Hvilken variation af digitalt understøttede didaktiske praksisser har etableret sig på tværs af institutionstyper og fagområder?
2) Hvordan oplever studerende forskellige praksisser, og hvilken betydning har de for forskel-lige studerende, bl.a. i forhold til oplevet læringsudbytte, læringsstrategier og mestringsoplevelser?
3) Hvordan oplever undervisere forskellige praksisser, og hvilken betydning har de for forskel-lige undervisere, for deres forhold til de studerende, samt deres oplevelse af faglig og professionel tilfredshed?
4) Hvordan påvirker de digitalt understøttede praksisser hhv. A. Samarbejdet mellem stude-rende og B. Samarbejdet mellem undervisere og studerende?

Projektes resultater udgør et vigtigt bidrag i uddannelsesinstitutionernes og uddannelsernes videre udvikling, både ift. online og blendede uddannelsesdesigns og ift. brug af digitale elementer og værktøjer i campusbaseret tilstedeværelsesundervisning.
Kort titelOnline erfaring under Covid-19
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/05/2031/12/20

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.