Projektdetaljer

Beskrivelse

Et randomiseret, kontrolleret studie om effekt at ergoterapeutisk intervention med fokus på ADL hos mennesker med kræft, indlagt på hospital, N=118.

Lægmandssprog

Formålet med studie 1 var, at identificere og karakterisere ADL-uførelse blandt kræftpatienter med lav performance-status.
Formålet med studie 2 var at 1) beskrive interventionen og rekrutteringsstrategien, 2) analysere gennemførligheden af patientrekrutteringen og 3) evaluere interventionen, dvs. implementering, proces og omgivelser.
Formålet med studie 3 var at teste hypotesen om, at en regoterapeutisk intervention målrettet ADL-udførelse ville forbedre livskvaliteten hos kræftpatienter med lav performance-status

Nøgleresultater

Kræftpatienter med lav performance-status oplever en stor andel af og variation i problemer med at udføre ADL. Trods vanskeligheder med at rekruttere patienter til studiet, var deltagelse vurderet gennemførlig og interventionen var accepteret af deltagerne. Der var ingen statistisk signifikant effekt af interventionen på hverken livskvalitet eller ADL-uførelse. De rå effektmål indikerede en effekt af interventionen, men stikprøven var vurderet for lille.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/0929/08/14

Emneord

  • kræftpatienter
  • ADL
  • ergoterapi
  • randomiseret studie
  • ergoterapeutisk intervention