Ergoterapeuters praksiserfaringer med varetagelse af ergoterapifaglige interventioner til den kritisk syge patient (KSP) indlagt på intensiv afdeling.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Abstrakt
Kandidatspeciale af Annette Wolters og Tove Morthorst Jørgensen, Kandidatuddannelsen i ergoterapi, Syddansk universitet 2016.

Formål: Formålet med dette speciale er at undersøge ergoterapeuters nuværende praksis erfaring, vedrørende ergoterapifaglige interventioner til den Kritisk syge patient (KSP) indlagt på intensiv afdeling.

Metode: Denne kvalitative undersøgelse er baseret på filosofisk hermeneutisk fortolkning. Data blev indhentet gennem observation af en ergoterapeut, samt semistrukturerede interviews med fem ergoterapeuter, som arbejdede med den kritisk syge patient, og var ansat på forskellige intensive afdelinger i Danmark. Til at analysere de transskriberede interviews, blev der benyttet meningskondensering. De fremkomne temaer blev efterfølgende diskuteret med relevant ergoterapiteori, samt inddragelse af publiceret forskning.

Resultater: Gennem analysen fremkom syv temaer – ”Intervention til patienter med dysfagi”, ”Intervention med PADL”, ”Tilgangen til den kritisk syge patient”, ”At gøre brug af den KSPs ressourcer”, ”Tilrettelæggelse af de fysiske omgivelser”, ”Betydningen af at være ”fast” på den intensive afdeling” og ”Skabe mening i dagligdagen under en indlæggelse.”

Implikationer: Den ergoterapifaglige intervention til den KSP er endnu en umoden
intervention i forhold til implementering af flere PADL aktiviteter. Dette vil kræve, at der bliver foretaget mere systematisk dokumentation og vidensdeling, i forhold til patientgruppens karakteristika, og mulige behov for ergoterapifaglige interventioner, samt denne interventions bidrag til den KSP.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1630/06/16