Projektdetaljer

Beskrivelse

Måling af stress er forbundet med udfordringer og belyses ofte ud fra tre forskellige vinkler; den sociale vinkel, den psykologiske vinkel, og den biologiske vinkel, som handler om aktiveringen af de fysiologiske systemer under stress. Stress har betydning for patienters livskvalitet og kan også i selv være en risikofaktor fx for udvikling af hjerte-kar-sygdom. Derfor kan interventioner, som målrettet sigter mod stressreduktion have relevans i rehabiliteringen af flere patientgrupper, fx hjertepatienter. Der mangler dog fortsat evidens på området. Projektet evaluerer specifikke molekylærbiologiske analysemetoders evne til at måle det fysiologiske stress respons.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato30/08/2031/12/23

Emneord

  • Kliniske undersøgelsesmetoder, laboratorieteknologi og radiografi
  • biomarkør
  • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje
  • rehabilitering
  • Hjerterehabilitering