Etik på opholdssteder – professionel dømmekraft i praksis

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt bygger på en antagelse om, at den pædagogiske professionelle dømmekraft er af afgørende betydning for, at børn og unge behandles etisk forsvarligt på de socialpædagogiske opholdssteder. Pædagoger besidder erfaring og kontekstnær viden, som er essentiel, hvis det pædagogiske projekt skal lykkes både i barnets/den unges og i samfundets perspektiv.

Derfor spørger vi:

Hvilken sammenhæng er der mellem den professionelle dømmekraft og de styringsmæssige intentioner, samt praksisser der knytter sig til arbejdet med handleplaner på et socialpædagogisk opholdssted?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1630/06/17

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • dømmekraft
  • styringsteknologier
  • etik
  • opholdssted