Etik review

Projektdetaljer

Beskrivelse

Radiografi er et unik sammenspil mellem mennesker og teknologi. Etik spiller her en central rolle, da radiografi er en profession, der beskæftiger sig med behandling af mennesker, samtidig med at der tages højde til teknologiens muligheder og begrænsninger. Som radiograf træffes mange komplekse valg som kan have vidt rækkende konsekvenser. Disse valg kan munde ud i egentlige dilemmaer, som opstår i feltet mellem jeg kan, jeg skal og jeg bør, og hvor det ikke nødvendigvis et let at afgøre, hvordan radiografen bedst mulig varetager patientens behov i situationen. Ydermere opleves der en stor udvikling inden for det radiografiske fagområde, både i forhold til teknologien, men også behovet for billeddiagnostiske undersøgelser er støtstigende, og behovet for at holde fokus på etikken i radiograffaget er mere relevant end nogen sinde. Særligt udviklingen af AI og dennes brug i det billediagnostiske speciale, kan potentielt føre til en gentænkning af professionen og vores kernefaglighed. Det er derfor relevant at kortlægge de etiske problemstillinger nutidens radiografer står overfor i den kliniske praksis, for at kunne italesætte de aktuelle udfordringer og for at kunne se mod fremtidens radiografi med et etisk udgangspunkt.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato27/02/2428/02/25