Projektdetaljer

Beskrivelse

I projektet undersøger hvordan etniske minoritetsdrenge oplever faglige understøttende miljøer i folkeskolen? På baggrund af eksisterende forskning har vi fokus hvordan didaktiske miljøer fremmer / ikke fremmer etniske minoritetsdrenges læring i skolen. Metodisk har vi afsæt i et førsthåndsperspektiv. Dvs. at projektet opbygges af interviews etniske minoritetsdrenge og deres forældre.

Nøgleresultater


- Drengene vil gerne ”passe ind” – undgå at fremstå anderledes
- De er generelt meget loyale overfor deres lærere
- Flertallet af drengene oplever faglige udfordringer og mangel på stilladsering
- Deres multikulturelle baggrund inddrages ikke eksplicit i undervisningen og drengene søger det heller ikke
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1931/12/19

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Børn og unge
  • Uddannelse, professioner og erhverv