EUD som bærer af bæredygtighed

  • Daugbjerg, Peer (Projektdeltager)
  • Bundgaard, Thora (Projektdeltager)
  • Rahbek Thyssen, Maiken (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Undervisningsministeriet har med ”Uddannelse for bæredygtig udvikling” lagt en klar strategi for, hvordan der skal arbejde med bæredygtighed i uddannelsessystemet. Der er behov for fokus på, at elever og studerende får et bredt og dybtgående kendskab til naturfaglige emner og sammenhængen mellem disse og samfundets økonomiske, miljømæssige, sociale og kulturelle forhold. Der ønskes at sikre en sammenhæng mellem de hidtidige initiativer på uddannelsesområdet og strategien for bæredygtig udvikling. (http://uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Tvaergaaende/2009/Uddannelse-for-baredygtig-udvikling/Initiativer-og-handlinger)

Vi ønsker at bidrage til børn og unges almene viden og engagement indenfor bæredygtig udvikling. Samtidig ønsker vi at bidrage til en øget rekruttering til uddannelser, der understøtter Danmarks udvikling inden for bæredygtighed.

Vi vil udvikle et fundament, der fremadrettet styrker integration af bæredygtigt undervisning i erhvervsuddannelser, samt sikre sammenhæng, forankring og spredning af eksisterende initiativer.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato20/08/1431/12/15